Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 έγινε συνεδρίαση της Ε.Ε. της Π.Ε.ΚΑ.Π.όπως αυτή προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος Δαλάκα Ευγενία
Γραμματέας Μάλαμας Κώστας
Μέλος Ρούσσου Δήμητρα