ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016

Αρ. Πρωτ. 25

                                              Προς:

Υπουργό Παιδείας,

 Έρευνας και Θρησκευμάτων

κ. Ν. Φίλη

Κοιν:

Πρόεδρο

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κ. Γ. Κουζέλη

Αντιπρόεδρο

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κ. Π. Χαραμή

Θέμα: Αίτημα συνάντησης για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο διάστημα επιτελούνται μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, στις οποίες έχουμε κληθεί ως επιστημονικός φορέας να καταθέσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας. Επίσης, έχουμε τοποθετηθεί στις αποφάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), οι οποίες και έχουν ανακοινωθεί επισήμως, ως προτάσεις προς εσάς.

Παρατηρούμε όμως, με μεγάλη μας λύπη, ότι οι προτάσεις αυτές, παρότι έχουν προκύψει από επιστημονική τεκμηρίωση και συναίνεση των επιστημονικών φορέων, στην πορεία μεταβάλλονται και οι τελικές αποφάσεις σας διαφέρουν σημαντικά από αυτές των εισηγήσεων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και στα διδασκόμενα μαθήματα, στις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε Τομέα, στις αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών και στην ύλη ακόμη των μαθημάτων.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι παραπάνω αλλαγές θίγουν σημαντικά τα δικαιώματά μας και έχουν δημιουργήσει κλίμα έντονης ανησυχίας και δυσαρέσκειας στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς του κλάδου μας. Για τους λόγους αυτούς, θα επιθυμούσαμε μία συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε διεξοδικά τις θέσεις μας για τα θέματα που άπτονται της Πληροφορικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.

 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.,

Ο Πρόεδρος

 

Νίκος Σκίκος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Στέφανος Παπαλέξης

 

 

Κατεβάστε σε pdf 

Επιτροπή Εξορθολογισμού διδακτέας ύλης στο Δημοτικό - Δελτίο τύπου

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Επιτροπή Εξορθολογισμού διδακτέας ύλης στο Δημοτικό

Με αφορμή τη συγκρότηση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών που θα ασχοληθούν με τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τις θέσεις της για το Δημοτικό σχολείο. Υπενθυμίζουμε ότι με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου (ΦΕΚ 1324/Β/11-5-2016), το μάθημα διδάσκεται μόνο μία (1) ώρα σε κάθε τάξη με ότι αυτό συνεπάγεται στην παρεχόμενη ποιότητα της διδασκαλίας.

Επιπλέον, δίνεται αυθαίρετα το δικαίωμα σε δασκάλους, με Β’ Επίπεδο Επιμόρφωσης, να διδάσκουν το μάθημα στα 4θέσια και 5θέσια Σχολεία. Τονίζεται ότι η Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου αναφέρεται στη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και επομένως δεν αποτελεί επιστημονικό προσόν για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής από άλλο Κλάδο. Δεδομένου ότι όλες οι οικονομικά αναπτυγμένες χώρες επενδύουν στην Πληροφορική Παιδεία ως μοχλό καινοτομίας και ανάπτυξης, θεωρούμε απαραίτητη τη διδασκαλία του μαθήματος αποκλειστικά από καθηγητές Πληροφορικής (ΠΕ19/ΠΕ20) για την άρτια εκπαίδευση των μαθητών στις ψηφιακές τεχνολογίες, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού.

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. είναι στη διάθεση της Επιτροπής για να αναπτύξει τα επιχειρήματά της και να καταθέσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις της. Πάγια αιτήματα της Ένωσης αποτελούν:

 • Η αύξηση των ωρών του μαθήματος Τ.Π.Ε. από μονόωρο σε δίωρο στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού σχολείου (από Γ έως και ΣΤ τάξη).
 • Η διδασκαλία του μαθήματος αποκλειστικά και μόνο από καθηγητές Πληροφορικής.
  • Η μετονομασία του μαθήματος από «Τ.Π.Ε.» σε «Πληροφορική», προκειμένου να υπάρχει  σύνδεση του Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Η αναβάθμιση του Εργαστηριακού Εξοπλισμού των σχολικών μονάδων.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

 

Κατεβάσετε σε pdf

Αναθέσεις Μαθημάτων και Διαχωρισμός Κλάδου ΠΕ19/20 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αναθέσεις Μαθημάτων και Διαχωρισμός Κλάδου ΠΕ19/20

Σύμφωνα με την απόφαση 94588/Δ2 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι πρώτες και δεύτερες αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2016-2017. Ανάμεσα σε άλλα δίνεται, όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια, η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 να διδάξουν τα Μαθηματικά Γυμνασίου. Επιχειρείται όμως για πρώτη φορά από τη σύσταση των δύο κλάδων των Καθηγητών Πληροφορικής, ο διαχωρισμός τους όσον αφορά τα διδακτικά αντικείμενα καθώς για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ20 είναι απαραίτητη η ύπαρξη του πτυχίου Μαθηματικών και δεν αρκεί, σύμφωνα με την απόφαση, η ύπαρξη του πτυχίου Πληροφορικής ΤΕΙ. 

Ως Π.Ε.ΚΑ.Π. θεωρούμε υποτιμητική αυτή την αντιμετώπιση των συναδέλφων ΠΕ20. Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Πληροφορικής πανεπιστήμιων και ΤΕΙ είναι διαθέσιμα προς όλους και προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Σε μια εποχή όπου πάγιο αίτημα της Π.Ε.ΚΑ.Π. είναι η περαιτέρω ενοποίηση των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 και όπου υπάρχει νομοθετικά σαφέστατη παράλληλη και ισότιμη έκφραση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό Τομέα (Ν4009/ΦΕΚ195-6/9/2011), είναι απαράδεκτο το ίδιο το Υπουργείο να προσπαθεί να διαχωρίσει τους Καθηγητές Πληροφορικής.

Απαιτούμε λοιπόν την άμεση αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, με νεότερη Υπουργική απόφαση και την έναρξη μιας ουσιαστικής διαβούλευσης μεταξύ φορέων της εκπαίδευσης, σχετικά με τις δυνατότητες Β’ ανάθεσης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

Κατεβάστε απο εδώ

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δημιουργών του σχολικού hackerspace του 5ου ΓΕΛ Βύρωνα

https://i1.wp.com/www.5lykeiovyrona.gr/uplds/mw5.jpgHackerspace

Ένας χώρος ανοιχτός όπου συναντώνται άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα και με σκοπό πάντα να κατασκευάσουν κάτι.
Κύριο χαρακτηριστικό: η ανοιχτότητα!
Η γνώση που αποκτάται από κάθε μέλος διαχέεται στους άλλους και μέσω του διαδικτύου και σε όλο τον κόσμο.
Αυτό είναι ένα hackerspace.

Χαρακτηριστική είναι η φράση: If you can’t open it, you don’t own it!

Περισσότερα

15+ Ways of Teaching Every Student to Code (Even Without a Computer)

http://www.edutopia.org/sites/default/files/styles/responsive_1240px/public/davis-15-wyays-to-teach-every-student-to-code-3-01.pngAccording to Code.org, 90 percent of U.S. schools are not teaching any computer science. Eyebrows were raised in 2013 as the U.K. passed a plan to educate every child how to code. In 2014, Barack Obama made history as the first U.S. president to program a computer. Yet critics claim that often only the more affluent schools offer computer science courses, thus denying minorities potential to learn the skills required by the 1.4 million new jobs that will be created during the next ten years.

Περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

 

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

 

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Συνάντηση με τον Υπεύθυνο Παιδείας της Ένωσης Κεντρώων - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Συνάντηση με τον Υπεύθυνο Παιδείας της Ένωσης Κεντρώων

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 ο Πρόεδρος Ν. Σκίκος, ο Γενικός Γραμματέας Σ. Παπαλέξης και το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. Μ. Καραλιοπούλου, είχαν ενημερωτική συνάντηση με τον υπεύθυνο Παιδείας της Ένωσης Κεντρώων και Βουλευτή Σερρών κο Α. Μεγαλομύστακα. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και οι Γ. Καρράς Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόμματος, Α. Ασλανίδης στέλεχος του τομέα Παιδείας και Χ. Καρέλια επιστημονική συνεργάτης της Βουλευτού Β Πειραιά Θ. Μεγαλοοικονόμου. Κατά τη διάρκεια της συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα ζητήματα που άπτονται της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κατατέθηκε σχετικό Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων.

Η συζήτηση έγινε σε καλό και εποικοδομητικό κλίμα και κύρια θέματά της αποτέλεσαν τα κάτωθι:

 • Επαναφορά εργαστηριακής απασχόλησης.
 • Απόδοση οργανικών θέσεων σε όλους τους μεταταγμένους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των Δημοτικών σχολείων της χώρας.
 • Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος σπουδών σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας.
 • Στρεβλώσεις του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Επαναφορά του μαθήματος επιλογής «Πολυμέσα-Δίκτυα» στη Γ τάξη του Γενικού Λυκείου.
 • Διόρθωση της στρέβλωσης που ισχύει στα Επαγγελματικά Λύκεια, όσον αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής.
 • Μοριοδότηση ΤΠΕ επιπέδου Ι για τους Καθηγητές Πληροφορικής.

Τα στελέχη της Ένωσης Κεντρώων ανέφεραν ότι η άμεση εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο είναι μέρος των προτάσεων της Ένωσης Κεντρώων για την Παιδεία. Για τα υπόλοιπα θέματα δήλωσαν ότι θα γίνει σχετική επεξεργασία και υποβολή επίκαιρων ερωτήσεων στα πλαίσια άσκησης του Κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. θα συνεχίσει τις συναντήσεις με τους υπεύθυνος των Κομμάτων και τις πρωτοβουλίες, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχομένης Πληροφορικής Παιδείας και την ενίσχυση του ρόλου του Πληροφορικού στο σχολείο.

   Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

 

Κατεβάστε σε pdf 

ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ. 19

                                              Προς:

Υπουργό Παιδείας,

 Έρευνας και Θρησκευμάτων

κ. Ν. Φίλη

Κοιν:

Πρόεδρο

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κ. Γ. Κουζέλη

Αντιπρόεδρο

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κ. Π. Χαραμή

Θέμα: ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων επιθυμούμε με την παρούσα επιστολή να σας εκθέσουμε ορισμένες στρεβλώσεις που αφορούν στους υποψηφίους της Ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τις αλλαγές που επήλθαν στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016. Αναλυτικότερα:

Α) Στις Ομάδες Προσανατολισμού σχεδόν όλα τα κοινά μαθήματα στα οποία οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά, έχουν τρείς (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, ενώ το μάθημα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) διδάσκεται μόλις δύο (2) ώρες. Αυτό έχει ως συνέπεια να προκαλεί αδυναμία επαρκούς κάλυψης της εξεταστέας ύλης, εντός της σχολικής μονάδας και οδηγεί πολλούς μαθητές σε υποχρεωτική προσφυγή στα Φροντιστήρια.

Αίτημα: Να γίνουν τουλάχιστον 3 οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος ΑΕΠΠ, ώστε να καταστεί επαρκής η κάλυψη της εξεταστέας ύλης.

Β) Οι υποψήφιοι της Ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε τμήματα Πληροφορικής της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλείονται από δώδεκα (12) Πανεπιστημιακά Τμήματα Πληροφορικής και ένα (1) Τμήμα ΤΕΙ, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1. Μέχρι τη σχολική χρονιά 2014-2015, οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να δηλώνουν όλα τα ανωτέρω τμήματα με τη σειρά που αυτοί επιθυμούσαν. Από φέτος, αν και θα έχουν εξεταστεί στα βασικά μαθήματα που απαιτούνται για τα τμήματα αυτά (ΑΕΠΠ και Μαθηματικά), δεν μπορούν να δηλώσουν τα τμήματα Πληροφορικής, που έχουν ενταχθεί στο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό (ενώ αντίθετα θα μπορέσουν να εισαχθούν σε αυτά τα τμήματα Πληροφορικής οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, χωρίς να έχουν εξετασθεί στο μάθημα της Πληροφορικής). Επίσης, θα παρουσιαστούν στρεβλώσεις στις βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων σε όλα τα Τμήματα Πληροφορικής, με αποτέλεσμα την εισαγωγή των υποψηφίων σε αυτά, όχι με βάση την απόδοση τους και τις προτιμήσεις τους για συγκεκριμένο τμήμα ή συγκεκριμένη πόλη, αλλά με βάση τους περιορισμούς που έχει θέσει η Πολιτεία, με το διαμερισμό τους σε δύο Επιστημονικά Πεδία, χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στα δύο Πεδία αλλά και χωρίς να υπάρχει οιαδήποτε λογική αιτιολόγηση.

Αίτημα: Να συμπεριληφθούν όλα τα τμήματα Πληροφορικής του ΠΙΝΑΚΑ 1 στο Επιστημονικό πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Γ) Μέχρι τη σχολική χρονιά 2014-2015, οι υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν εξεταστεί σε Μαθηματικά, ΑΕΠΠ και Φυσική, είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης  στα τμήματα που έχουν ενταχθεί στο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Από φέτος αποκλείονται από τη δυνατότητα πρόσβασης  σε αυτά τα τμήματα.

Αίτημα: Να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης  στα τμήματα που έχουν ενταχθεί στο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σε όσους υποψηφίους της Ομάδας προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, επιλέξουν να εξετασθούν στη Φυσική Ομάδας προσανατολισμού.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω συνυπογράφουν και Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής και παρακαλούμε όπως ορίσετε, όσο το δυνατόν συντομότερα, ημερομηνία συνάντησης μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε διεξοδικά τα παραπάνω ζητήματα.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.,

Ο Πρόεδρος

 

Νίκος Σκίκος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Στέφανος Παπαλέξης

 

Κατεβάστε την επιστολή μαζί με τον πίνακα από εδώ 

 

 

Κατάργηση Εργαστηριακής Απασχόλησης - Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κατάργηση Εργαστηριακής Απασχόλησης 

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν σταματά να εκπλήσσει δυσάρεστα τον εκπαιδευτικό κόσμο. Με κλειστά τα σχολεία λόγω των διακοπών του Πάσχα και ενώ είναι σε εξέλιξη ο πολυδιαφημισμένος «Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία», κατέθεσε τροπολογία και η κυβερνητική πλειοψηφία τη ψήφισε (Νόμος 4386/2016), σύμφωνα με την οποία καταργείται η τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση για τους Υπεύθυνους των Εργαστηρίων Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια). Ο σκοπός είναι προφανής και δεν είναι άλλος από την εξοικονόμηση ωρών και εκπαιδευτικού προσωπικού, με συνέπεια την υποβάθμιση και συρρίκνωση του παρεχόμενου έργου, τόσο στα μαθήματα Πληροφορικής όσο και στα υπόλοιπα μαθήματα και τις σχολικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων. Παρά τις υποσχέσεις για διορισμούς, ο Υπουργός Παιδείας επιλέγει να θυσιάσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων στο βωμό των μνημονιακών πολιτικών που με τόση αφοσίωση υπηρετεί.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) καταδικάζει την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση και υπενθυμίζει ότι με δική της πρωτοβουλία θεσπίστηκε, πριν δέκα χρόνια, η τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση (Αρ.Πρωτ.56066/Γ7/5-6-2006) λόγω της συχνής χρήσης των εργαστηρίων «Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ», στα πλαίσιο της αξιοποίησης των εκπαιδευτικών λογισμικών που είχαν αποκτήσει οι σχολικές μονάδες. Από τότε έως και σήμερα, η χρήση και η λειτουργία των εργαστηρίων αυξάνει συνεχώς καθώς αποτελεί το βασικό πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του διδακτικού έργου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση της εργαστηριακής απασχόλησης, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική υποστήριξη, ουσιαστική συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και ορθή και επαρκή άσκηση των καθηκόντων από τον Υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου να διορθώσει άμεσα, σε προσεχές νομοσχέδιο για την Παιδεία, τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αποτελεί, άλλωστε, χρέος της Πολιτείας, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες για την ελληνική κοινωνία στιγμές, να μην κάνει «εκπτώσεις» στη ψηφιακή εκπαίδευση της νέας γενιάς.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

Κατεβάστε σεPdf