ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016

Αρ. Πρωτ. 19

                                              Προς:

Υπουργό Παιδείας,

 Έρευνας και Θρησκευμάτων

κ. Ν. Φίλη

Κοιν:

Πρόεδρο

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κ. Γ. Κουζέλη

Αντιπρόεδρο

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

κ. Π. Χαραμή

Θέμα: ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων επιθυμούμε με την παρούσα επιστολή να σας εκθέσουμε ορισμένες στρεβλώσεις που αφορούν στους υποψηφίους της Ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τις αλλαγές που επήλθαν στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016. Αναλυτικότερα:

Α) Στις Ομάδες Προσανατολισμού σχεδόν όλα τα κοινά μαθήματα στα οποία οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά, έχουν τρείς (3) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως, ενώ το μάθημα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) διδάσκεται μόλις δύο (2) ώρες. Αυτό έχει ως συνέπεια να προκαλεί αδυναμία επαρκούς κάλυψης της εξεταστέας ύλης, εντός της σχολικής μονάδας και οδηγεί πολλούς μαθητές σε υποχρεωτική προσφυγή στα Φροντιστήρια.

Αίτημα: Να γίνουν τουλάχιστον 3 οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος ΑΕΠΠ, ώστε να καταστεί επαρκής η κάλυψη της εξεταστέας ύλης.

Β) Οι υποψήφιοι της Ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε τμήματα Πληροφορικής της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποκλείονται από δώδεκα (12) Πανεπιστημιακά Τμήματα Πληροφορικής και ένα (1) Τμήμα ΤΕΙ, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1. Μέχρι τη σχολική χρονιά 2014-2015, οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να δηλώνουν όλα τα ανωτέρω τμήματα με τη σειρά που αυτοί επιθυμούσαν. Από φέτος, αν και θα έχουν εξεταστεί στα βασικά μαθήματα που απαιτούνται για τα τμήματα αυτά (ΑΕΠΠ και Μαθηματικά), δεν μπορούν να δηλώσουν τα τμήματα Πληροφορικής, που έχουν ενταχθεί στο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό (ενώ αντίθετα θα μπορέσουν να εισαχθούν σε αυτά τα τμήματα Πληροφορικής οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, χωρίς να έχουν εξετασθεί στο μάθημα της Πληροφορικής). Επίσης, θα παρουσιαστούν στρεβλώσεις στις βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων σε όλα τα Τμήματα Πληροφορικής, με αποτέλεσμα την εισαγωγή των υποψηφίων σε αυτά, όχι με βάση την απόδοση τους και τις προτιμήσεις τους για συγκεκριμένο τμήμα ή συγκεκριμένη πόλη, αλλά με βάση τους περιορισμούς που έχει θέσει η Πολιτεία, με το διαμερισμό τους σε δύο Επιστημονικά Πεδία, χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στα δύο Πεδία αλλά και χωρίς να υπάρχει οιαδήποτε λογική αιτιολόγηση.

Αίτημα: Να συμπεριληφθούν όλα τα τμήματα Πληροφορικής του ΠΙΝΑΚΑ 1 στο Επιστημονικό πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Γ) Μέχρι τη σχολική χρονιά 2014-2015, οι υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν εξεταστεί σε Μαθηματικά, ΑΕΠΠ και Φυσική, είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης  στα τμήματα που έχουν ενταχθεί στο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Από φέτος αποκλείονται από τη δυνατότητα πρόσβασης  σε αυτά τα τμήματα.

Αίτημα: Να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης  στα τμήματα που έχουν ενταχθεί στο Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σε όσους υποψηφίους της Ομάδας προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, επιλέξουν να εξετασθούν στη Φυσική Ομάδας προσανατολισμού.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω συνυπογράφουν και Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής και παρακαλούμε όπως ορίσετε, όσο το δυνατόν συντομότερα, ημερομηνία συνάντησης μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε διεξοδικά τα παραπάνω ζητήματα.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.,

Ο Πρόεδρος

 

Νίκος Σκίκος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Στέφανος Παπαλέξης

 

Κατεβάστε την επιστολή μαζί με τον πίνακα από εδώ 

 

 

Κατάργηση Εργαστηριακής Απασχόλησης - Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κατάργηση Εργαστηριακής Απασχόλησης 

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν σταματά να εκπλήσσει δυσάρεστα τον εκπαιδευτικό κόσμο. Με κλειστά τα σχολεία λόγω των διακοπών του Πάσχα και ενώ είναι σε εξέλιξη ο πολυδιαφημισμένος «Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία», κατέθεσε τροπολογία και η κυβερνητική πλειοψηφία τη ψήφισε (Νόμος 4386/2016), σύμφωνα με την οποία καταργείται η τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση για τους Υπεύθυνους των Εργαστηρίων Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια). Ο σκοπός είναι προφανής και δεν είναι άλλος από την εξοικονόμηση ωρών και εκπαιδευτικού προσωπικού, με συνέπεια την υποβάθμιση και συρρίκνωση του παρεχόμενου έργου, τόσο στα μαθήματα Πληροφορικής όσο και στα υπόλοιπα μαθήματα και τις σχολικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων. Παρά τις υποσχέσεις για διορισμούς, ο Υπουργός Παιδείας επιλέγει να θυσιάσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων στο βωμό των μνημονιακών πολιτικών που με τόση αφοσίωση υπηρετεί.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) καταδικάζει την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση και υπενθυμίζει ότι με δική της πρωτοβουλία θεσπίστηκε, πριν δέκα χρόνια, η τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση (Αρ.Πρωτ.56066/Γ7/5-6-2006) λόγω της συχνής χρήσης των εργαστηρίων «Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ», στα πλαίσιο της αξιοποίησης των εκπαιδευτικών λογισμικών που είχαν αποκτήσει οι σχολικές μονάδες. Από τότε έως και σήμερα, η χρήση και η λειτουργία των εργαστηρίων αυξάνει συνεχώς καθώς αποτελεί το βασικό πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του διδακτικού έργου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση της εργαστηριακής απασχόλησης, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική υποστήριξη, ουσιαστική συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και ορθή και επαρκή άσκηση των καθηκόντων από τον Υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου να διορθώσει άμεσα, σε προσεχές νομοσχέδιο για την Παιδεία, τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αποτελεί, άλλωστε, χρέος της Πολιτείας, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες για την ελληνική κοινωνία στιγμές, να μην κάνει «εκπτώσεις» στη ψηφιακή εκπαίδευση της νέας γενιάς.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

Κατεβάστε σεPdf

Υπολογιστική σκέψη για όλους

https://i2.wp.com/edu.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/11/2016/05/EdTekPhoto.ashx_.jpg?w=280&ssl=1Η Διεθνής Εταιρία για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (ISTE) και η Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (CSTA) συνεργάστηκαν σε ένα σχέδιο για να προετοιμάσει τους νέους εκπαιδευόμενους να εισαχθούν στην υπολογιστική σκέψη και να αντιλαμβάνονται πώς τα σημερινά ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων του αύριο. Καθώς και οι δύο ενώσεις πιστεύουν ότι η υπολογιστική σκέψη είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της επιτυχίας των μαθητών και εκπαιδευτικών στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, παρέχουν ποικιλία πόρων, ελεύθερα, σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα εδώ.

Υποβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας στο Δημοτικό Σχολείο

 

 

Υποβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας στο Δημοτικό Σχολείο

 

Οργή και ανησυχία προκαλεί στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, μόνιμους και αναπληρωτές, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η νέα προσπάθεια υποβάθμισης της Πληροφορικής Παιδείας. Ενώ είναι σε εξέλιξη ο Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ν. Φίλης επιλέγει να υπογράψει Υπουργική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016), με αποκλειστικό γνώμονα την εξοικονόμηση ωρών και όχι με βάση τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Με κλειστά τα σχολεία λόγω των διακοπών του Πάσχα, ανακοινώνονται οι αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εσκεμμένα προκειμένου να μην μπορεί να αντιδράσει η εκπαιδευτική κοινότητα.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) καταγγέλλει αυτή τη μεθόδευση και τονίζει ότι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση για ένα σύγχρονο δημοτικό σχολείο, είναι η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των δημοτικών σχολείων της χώρας.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου

 

 

Συνάντηση του ΔΣ της ΠΕΚΑΠ με τον Υπεύθυνο Παιδείας της Ν.Δ.

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Συνάντηση με τον Υπεύθυνο Παιδείας της Ν.Δ.

Την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) είχε ενημερωτική συνάντηση με τον Υπεύθυνο Παιδείας της Ν.Δ. και Βουλευτή Λάρισας κο Μ. Χαρακόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που άπτονται της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κατατέθηκε σχετικό Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων.

Η συζήτηση έγινε σε καλό και εποικοδομητικό κλίμα και κύρια θέματά της αποτέλεσαν τα κάτωθι:

  • Σύσταση του Κλάδου ΠΕ19/20 στο Δημοτικό και απόδοση οργανικών θέσεων σε όσους έχουν μεταταχθεί.
  • Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των δημοτικών σχολείων της χώρας.
  • Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος σπουδών σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας
  • Επαναφορά του μαθήματος επιλογής «Πολυμέσα–Δίκτυα» στη Γ τάξη του Γενικού Λυκείου.
  • Δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων, της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, του μαθήματος Πληροφορικής για την εισαγωγή στα Τμήματα Πληροφορικής και στα συναφή τους.
  • Διόρθωση της στρέβλωσης που ισχύει μόνο στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής στα Επαγγελματικά Λύκεια, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για συνδιδασκαλία.
  • Νομοθετική ρύθμιση για τη Μοριοδότηση ΤΠΕ επιπέδου Ι για τους Καθηγητές Πληροφορικής.

Ο κος Μ. Χαρακόπουλος φάνηκε θετικός στα αιτήματα και σημείωσε ότι το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Ν.Δ. για την Παιδεία είναι υπό διαμόρφωση. Γι’ αυτό το λόγο θα προωθήσει το Υπόμνημα της Π.Ε.ΚΑ.Π. στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας του Κόμματος. Τέλος για το μείζον θέμα που έχει προκύψει με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τόνισε πως η βούληση της Ν.Δ. ήταν και είναι η σταδιακή εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. σε όλα τα δημοτικά σχολεία.

   

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

Κατεβάστε το αρχείο σε PDF

Ανακοίνωση λήξης εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Αθήνα, 20 Απριλίου 2016

 

Ανακοίνωση λήξης εργασιών

10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ρόλος και Εφαρμογές» στo Άργος και στο Ναύπλιο, από 15 έως 17 Απριλίου 2016, που διοργάνωσε η Π.Ε.ΚΑ.Π. και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και το Τ.Ε.Ι, Πελοποννήσου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής)

Κύριος σκοπός του Συνεδρίου ήταν να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότεροι από 300 σύνεδροι παρακολούθησαν τις τριήμερες εργασίες του, που περιλάμβανε 8 κεντρικές ομιλίες 4 συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας και 92 συνολικά ερευνητικές εργασίες, σύντομες ανακοινώσεις, εργαστηριακές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις εκπαιδευτικών σεναρίων.

Η Συντονιστική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές και χορηγούς για την ευγενή συνεισφορά τους στην επιτυχή έκβαση της διοργάνωσης. Το Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΚΑ.Π. αποτελεί πλέον τον ετήσιο θεσμικά κατοχυρωμένο χώρο συνάντησης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19/20, που επιθυμούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τα επιστημονικά τους άρθρα και τους προβληματισμούς τους, σχετικά με τη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το επόμενο Συνέδριο θα διεξαχθεί στην πόλη της Χαλκίδας την άνοιξη του 2017.

 

Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής

 

Κατεβάστε την ανακοινωση σε pdf

Α' Βραβείο Καινοτομία στη Διδασκαλία για την εφαρμογή Neverlost στα Education Business Awards 2016

13062317 10208438184728619 1765555720964295657 nΌταν το δημόσιο σχολείο καινοτομεί. Όταν οι μαθητές δίνουν το κίνητρο για δημιουργία. Όταν η συνεργασία απογειώνει την προσπάθεια τότε ... Α' Βραβείο Καινοτομία στη Διδασκαλία για την εφαρμογή Neverlost στα Education Business Awards 2016!

Ενιαίος τύπος δημοτικού σχολείου - Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενιαίος τύπος δημοτικού σχολείου

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ν. Φίλη στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου, σχετικά με την αλλαγή στην δομή και το περιεχόμενο του δημοτικού σχολείου με την καθιέρωση ενός ενιαίου τύπου σχολείου με ολοήμερο πρόγραμμα, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) επαναφέρει την πρότασή της για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των δημοτικών σχολείων (Νοέμβριος, 2014). 

Η μέχρι τώρα εμπειρία του Ε.Α.Ε.Π., έχει δείξει ότι πρόκειται για ένα άκρως επιτυχημένο θεσμό, γι’ αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή του σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας, έτσι ώστε να δοθεί σε όλους τους μαθητές το δικαίωμα στον ψηφιακό αλφαβητισμό και στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Ενόψει των επικείμενων αλλαγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, υπενθυμίζουμε ότι η Π.Ε.ΚΑ.Π. έχει καταθέσει από τον Οκτώβριο του 2015 τις προτάσεις της στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

• Άμεση εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των δημοτικών σχολείων της χώρας

• Μετονομασία του μαθήματος «Τ.Π.Ε.» σε «Πληροφορική και Τ.Π.Ε.»  

• Σύσταση και πλήρωση οργανικών θέσεων για όλους τους μεταταγμένους

• Εγκατάσταση σύγχρονων εργαστηρίων Πληροφορικής σε όλα τα Δημοτικά σχολεία

• Αναγνώριση 3ωρης εργαστηριακής απασχόλησης

• Αύξηση αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής.

Ευελπιστούμε σε θετική ανταπόκριση επί των προτάσεών μας, για ένα σύγχρονο δημοτικό σχολείο, ανοιχτό στην Κοινωνία και τις ανάγκες ανάπτυξής της.

  

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

Κατεβάστε το δελτίο Τύπού από εδώ 

Πρόταση Επιτροπής του Ι.Ε.Π. για την Ε.Ε.Κ.

 

Θέμα: Πρόταση Επιτροπής του Ι.Ε.Π. για την Ε.Ε.Κ. 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,

Με αφορμή την πρόταση της Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.), η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) δημοσιοποιεί τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της επί των προτεινόμενων αλλαγών:

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. θεωρεί ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση πρέπει να αναβαθμιστεί, προκειμένου να γίνει  πιο ελκυστική σε μεγάλο εύρος μαθητών. Προς αυτή την κατεύθυνση, για τους απόφοιτους του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) προτείνουμε:

•   Να έχουν πρόσβαση στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.,

• Στο τέλος της τριετούς φοίτησης να λαμβάνουν Απολυτήριο ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου,

•  Να αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 μετά από 3 έτη σπουδών

• Οι μαθητές που θα αποφοιτούν από το 4ο έτος (Τάξη Μαθητείας) να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4.

Για τον Τομέα και τις Ειδικότητες της Πληροφορικής, η Π.Ε.ΚΑ.Π. θεωρεί ότι τα μαθήματα που θα διδάσκονται, πρέπει να δίνουν όλα τα απαραίτητα και σύγχρονα τεχνολογικά εφόδια στους απόφοιτους, ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν με το πτυχίο του ΕΠΑ.Λ., αλλά ταυτόχρονα, να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, όλα τα μαθήματα που σχετίζονται με την Επιστήμη της Πληροφορικής, σε οποιοδήποτε Τομέα ή Ειδικότητα και αν ανήκουν, θα πρέπει να ανατίθενται και να διδάσκονται αποκλειστικά και μόνο από καθηγητές Πληροφορικής. Επιπλέον, η συνέχιση και διατήρηση της αυτόνομης ύπαρξης του Τομέα Πληροφορικής είναι απαραίτητη καθώς σήμερα εν μέσω οικονομικής κρίσης υπάρχουν πολλές δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης για τους αποφοίτους του Τομέα  Πληροφορικής στην αγορά εργασίας. Άλλωστε, κάθε χρόνο στις στατιστικές αναφορές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αποτυπώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών επιλέγουν τις Ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής.

Όσον αφορά το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής, θεωρούμε απαραίτητες τις κάτωθι αλλαγές και προσθήκες:

- Προσθήκη μαθήματος επιλογής στην Α’ τάξη (στην ομάδα μαθημάτων επιλογής) που θα προετοιμάζει τους μαθητές για τις Ειδικότητες της Πληροφορικής

- Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος Σ.Ε.Π./Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και στους καθηγητές ΠΕ19/20

- Ανάθεση διδασκαλίας στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων και στους καθηγητές ΠΕ19/20

- Διατήρηση της σημερινής Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ», αντί της «Τεχνικός Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων».

- Αλλαγή της ονομασίας της Ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων  και Τηλεπικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, διότι πιθανότατα αποπροσανατολίζει και μπερδεύει τους μαθητές.  

Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις μας θα τύχουν της ανάλογης ανταπόκρισης και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία. 

Κατεβάστε ολάκληρη την πρόταση απο εδώ

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών σχολικών μονάδων

http://www.anatolh.com/wp-content/uploads/2016/01/Διαδίκτυο-internet.jpgΤο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου, προχωρά στην σταδιακή αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών όλων των σχολείων.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα είναι καινοτόμο, ελκυστικό για τους μαθητές και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί διευκολύνονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών. Σε αυτό θα συμβάλλει και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Read more: Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών σχολικών μονάδων