ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΚΑΠ-Μοριοδότηση κλάδων ΠΕ19/ΠΕ20 στις ΤΠΕ


Αθήνα, 4 Μαΐου 2015
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μοριοδότηση κλάδων ΠΕ19/ΠΕ20 στις Τ.Π.Ε.
 
Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, διαπιστώνεται για μία ακόμη φορά προσπάθεια άνισης μεταχείρισης των καθηγητών Πληροφορικής σε σχέση με τους καθηγητές των άλλων κλάδων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 19 «Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.», οι
εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 δε μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Υπενθυμίζουμε ότι στις προηγούμενες κρίσεις των Διευθυντών οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19 και ΠΕ20 μοριοδοτήθηκαν με τις μονάδες της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 (Υπ.Αρ.Πρωτ.75451/Δ2/06-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ).
 
Επίσης το άρθρο 8 «Προϋποθέσεις επιλογής» αναφέρει ότι στη διδακτική υπηρεσία λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και δεν αναγράφεται η θητεία στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), αφαιρώντας έτσι το δικαίωμα που προκύπτει από την εγκύκλιο λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Υπ.Αρ.Πρωτ.92995/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ).
 
Η ΠΕΚΑΠ θεωρεί άδικη και άστοχη αυτή την αντιμετώπιση των καθηγητών Πληροφορικής, εν όψει της επιλογής των νέων στελεχών εκπαίδευσης. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ να δείξει τη δέουσα προσοχή στο θέμα της μοριοδότησης και να διορθώσει άμεσα τα σχετικά άρθρα. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι θα προβούμε σε όλα τα νόμιμα και ένδικα μέσα, για την προάσπιση της ισονομίας, της ισοπολιτείας και των συμφερόντων των καθηγητών Πληροφορικής.
 
Το ΔΣ της ΠΕΚΑΠ