ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2019/11/educacion-seguridad-informatica.jpgWith education being one of the key factors in everyone’s life, the education system of any country seeks to provide children not only with elementary competencies, but also equip them with at least some of the skills that they’ll need to successfully navigate their daily lives. In our technology-infused era, then, there’s a strong argument for including also basic cybersecurity skills among the kinds of skills that help people thrive in life.

Περισσότερα