ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

15/1/2020, Ημερήσια Διάταξη

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

19/2/2020, Ημερήσια Διάταξη

ΜΑΡΤΙΟΣ

18/3/2020, Ημερήσια Διάταξη

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/4/2020, Ημερήσια Διάταξη

23/4/2020, Ημερήσια Διάταξη

MAΙOΣ

4/5/2020, Ημερήσια Διάταξη

ΙΟΥΝOΣ

3/6/2020, Ημερήσια Διάταξη