Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η ΠΕΚΑΠ, σε συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες Ενώσεις, κατέθεσε την Παρασκευή 2/10/2015. Εξώδικη διαμαρτυρία για το θέμα των Μετατάξεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου το Υπουργείο Παιδείας «να συστήσει άμεσα όλες τις αναγκαίες και προβλεπόμενες ουσιαστικώς κατά νόμο οργανικές θέσεις και να διαθέσει σε όλους τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς όλων των παραπάνω κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 ειδικοτήτων». Πληρεξούσιος δικηγόρος είναι ο Α. Ρουπακιώτης.


Το εξώδικο έχει κοινοποιηθεί εκτός από το Υπουργείο και στο γραφείο του πρωθυπουργού από την Παρασκευή.

ROUPAKIOTIS_Exodiko.pdf